Gia đình TenPro » Dịch vụ TenPro » Dịch vụ Coaching 1-1

Dịch vụ Coaching 1-1

Cùng lịch sử phát triển hơn 300 năm, Sinh trắc học dấu vân tay trở nên một công cụ nghiên cứu tiềm năng của con người có tính vững chãi nhất hiện nay:

Sinh trắc dấu vân tay

✪ Năm 1684: Tiến sĩ Nehemiah Grew (1641-1712) giới thiệu những nghiên cứu đầu tiên về dấu vân tay, lòng bàn tay và lòng bàn chân đến Hội Hoàng gia.

✪ Năm 1686: Tiến sĩ Marcello Malphigi (1628-1694) đưa ra luận thuyết về các 3 chủng vân tay: xoắn, móc, vòm trong dấu vân tay.

✪ Năm 1788: J.C.Mayer là người đầu tiên đưa ra thuyết cơ bản về phân tích vân tay và giả thuyết rằng Dấu vân tay là duy nhất.

✪ Năm 1823: Tiến sĩ Joannes Evangelista Purkinji phát hiện ra rằng vân tay bắt đầu hình thành ở khoảng tuần thứ 13 của thai nhi trong bụng mẹ.

✪ Năm 1893: Francis Galtons là người đầu tiên phát hiện vai trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. Ông đã chia vân tay thành 3 loại lớn: Vân sóng, vân móc và vân xoáy.

✪ Năm 1926: Tiến sĩ Harold Cummins đưa ra lí luận chỉ số cường độ vân tay PI (Pattern Intensity), Giá trị RC, số lượng tam giác điểm, hình dạng vân tay, vị trí hình dạng vân tay ở những ngón tay khác nhau có liên quan đến tiềm năng và trí tuệ của con người.

✪ Năm 1985: Tiến sĩ Chen Yi Mou – Đại học Havard nghiên cứu Sinh trắc vân tay dựa trên Thuyết Đa Thông Minh của Tiến sĩ Howard Gardner. Đây là lần đầu tiên áp dụng Sinh trắc vân tay trong lĩnh vực giáo dục và chức năng của não liên quan đến dấu vân tay.

✪ Năm 1986: Hai nhà khoa học là Stanley Cohen Rita và Levi-Montalcini đã chứng minh thành công sự liện hệ mật thiết của vân tay và não bộ thông qua 2 chỉ số NGF và EGF.