Gia đình TenPro » Điểm cần khắc phục » Điểm cần khắc phục số 1

Điểm cần khắc phục số 1

Điểm cần khắc phục của người số 1

  • Khi đặt trong hoàn cảnh bị áp lực hoặc kìm nén cảm xúc nên cố gắng giữ bình tĩnh và cân bằng lại cảm xúc để mở rộng vùng lắng nghe hơn, hạn chế được các rủi ro. Khi tinh thần bạn được thư giãn thì bạn sẽ phát huy được điểm mạnh bản thân.
  • Hãy thận trọng trong lời nói, giao tiếp, nhất là khi nổi giận, vì bạn có thể làm tổn thương sâu sắc người khác chỉ bằng lời nói.Để phát huy tối đa năng lực của một người thủ lĩnh, người lãnh đạo, bạn hãy thực hành ra quyết định trong mọi việc của mình.