Gia đình TenPro » Điểm cần khắc phục » Điểm cần khắc phục số 11

Điểm cần khắc phục số 11

Điểm cần khắc phục của người số 11

  • Bạn cần học cách cân bằng đời sống vật chất với những lý tưởng để nhận ra rằng những giá trị tinh thần cao quý nhất cũng không có bao nhiêu giá trị nếu chúng không được vận dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống.
  • Bạn phải giữ ý thức và sự tỉnh thức cao độ để vững bước trên con đường chính trực của mình.
  • Bạn cũng có thể bị tác động, dễ thay đổi và có khả năng cực đoan. Bài học cho bạn là học tính quyết đoán và không từ bỏ ước mơ của mình.