Gia đình TenPro » Điểm cần khắc phục » Điểm cần khắc phục số 33

Điểm cần khắc phục số 33

Điểm cần khắc phục của người số 33

  • Bạn nên sống một cuộc sống có nguyên tắc. Bạn không phải lúc nào cũng phải nhìn vào tôn giáo để tìm câu trả lời.
  • Khi mọi thứ dường như đang lấn chiếm xung quanh bạn, hãy tử tế với mọi người. trước tiên bạn phải chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn của mình trước khi trở thành một người chữa lành cho người khác.