Gia đình TenPro » Điểm cần khắc phục » Điểm cần khắc phục số 5

Điểm cần khắc phục số 5

Điểm cần khắc phục của người số 5

  • Vì khát vọng tự do quá lớn nên bạn hay có khuynh hướng thay đổi công việc khi bị đặt trong áp lực cao hoặc quá nhiều quy định. Vì thế bạn đã không nhận ra được, giá trị tận cùng của sự ‘trói buộc’ của nguyên tắc, của chuẩn mực rõ ràng như vậy là để tập cho ta tính kiên nhẫn, tinh thần hợp tác, và khả năng tự kiềm chế.

-      Bạn nên chủ động điều chỉnh để hài hoà hơn với các kỷ luật. Bạn có thể trở nên dễ bất an, cáu gắt. Điều đó sẽ khiến bạn hay bồn chồn, lo lắng, không tập trung được vào việc gì. Bạn dễ nổi cáu nếu mọi việc không được như ý, bạn nói nhiều, càu nhàu và hay nhắc lại. 

-      Khi không tập trung chú ý vào chi tiết, người Số 5 dễ bị mắc sai lầm nơi công việc, một vấn đề có khả năng bị làm cho trầm trọng hơn bởi họ bị hồi hộp hay không chắc chắn khi phải giải quyết các công việc mang tính hiện đại.