Gia đình TenPro » Điểm cần khắc phục » Điểm cần khắc phục số 6

Điểm cần khắc phục số 6

Điểm cần khắc phục của người số 6

-      Bạn thường bị gánh nặng trách nhiệm làm cho bất an, lo lắng từ đó mắc kẹt trong áp lực căng thẳng. Vì vậy, bạn cần học cách làm chủ các tình huống mà óc sáng tạo của họ thiên hướng hơn là để tình huống kiểm soát lại mình.

-      Khi khả năng sáng tạo của người Số 6 bị giới hạn thì có thể gây ra năng lượng tiêu cực. Bạn phải kiên quyết hơn, không được để năng lượng tiêu cực kéo họ xuống.

-      Bạn khao khát được thể hiện nhưng mong muốn này đôi khi được biểu hiện bằng sự cam chịu và do đó trở thành nhược điểm của bạn, khiến bạn có xu hướng hủy hoại bản thân và không tìm được niềm vui sống. Bạn phải kiên quyết hơn, không được để năng lượng tiêu cực kéo bạn xuống.