Gia đình TenPro » Điểm cần khắc phục » Điểm cần khắc phục số 7

Điểm cần khắc phục số 7

Điểm cần khắc phục của người số 7

-      Bạn thường phải hy sinh ít nhất một trong ba khía cạnh như trên đã nói là sức khỏe, tình yêu, tiền tài. Do đó bạn nên nhớ nhanh chóng nhận ra giá trị từ những bài học thực tế để bản thân lĩnh hội và cân bằng lại cuộc sống của mình.

-      Một lưu ý nữa cho bạn nếu mình không thể chấp nhận điều gì đó thì cũng đừng bắt người khác chấp nhận nó.

-      Bạn thường phải trải qua những ‘bài học đời’, trong khi khuynh hướng lại không muốn nhận những lời khuyên nhủ từ người khác, những người Số 7 thường có khuynh hướng rất nổi loạn. Khi từ chối nhận lời khuyên, bạn dễ rơi vào khả năng chỉ đặt ra nguyên tắc cho người chứ không thích bị/được người yêu cầu quy chuẩn cho mình.