Gia đình TenPro » Điểm cần khắc phục » Điểm cần khắc phục số 9

Điểm cần khắc phục số 9

Điểm cần khắc phục của người số 9

  • Bạn cần học cách biến lý tưởng thành thực tế. Tinh thần trách nhiệm nên người Số 9 luôn muốn cống hiến.
  • Bạn là người tập trung phát triển tính kiên nhẫn và sự kiên định nhưng đừng quên đi cái dành cho bản thân.
  • Đừng biến hoài bão quá cao để thành tham vọng. Khi hoài bão của bạn biến thành tham vọng, chúng có thể đàn áp và hủy hoại những lý tưởng tốt đẹp mà Số 9 từng nuôi dưỡng.