Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 2

Nghề nghiệp phù hợp với người số 2

Nghề nghiệp phù hợp với người số 2 bao gồm:

Trợ lý, tâm lý học, truyền thông, ngoại giao, thiết kế. Bạn có tâm hồn nghệ sỹ vốn có thì số 2 rất phù hợp với những công việc như họa sỹ, diễn giả, ca sỹ,…