Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 22

Nghề nghiệp phù hợp với người số 22

Nghề nghiệp phù hợp với người số 22 bao gồm

  • Chủ doanh nghiệp, CEO và quản lý; diễn giả, chính trị gia và nhà lãnh đạo tôn giáo; nhà phát minh, nhà thiết kế, nhà khoa học và kỹ sư; bác sĩ và người hành nghề y; nhà trị liệu phương pháp thay thế; nhà môi trường học và nhân vật của công chúng.