Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 33

Nghề nghiệp phù hợp với người số 33

Nghề nghiệp phù hợp với người số 33 bao gồm

  • Nhà tư vấn hoặc trị liệu tâm lý, nhân viên y tế; chuyên gia về chăm sóc trẻ em, giáo viên người chăm sóc và nhà hoạt động vì nhân quyền; diễn viên, người làm trong ngành giải trí, nghệ sĩ, nhà văn và nhạc sĩ; nhà thiết kế và nhà trang trí; người chữa bệnh, nhà tiên tri hoặc tử vi và nhà trị liệu bằng phương pháp thay thế.