Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 5

Nghề nghiệp phù hợp với người số 5

Nghề nghiệp phù hợp với người số 5 bao gồm 

  • Ngoại giao, sale, kết nối, tạo cộng đồng, nghề liên quan đến dịch vụ. Các nhân viên bán hàng, các chính trị gia... Hoặc bạn có thể làm việc trong ngành du lịch hay khách sạn, nhà văn, hoạ sĩ, nhà thiết kế, chủ doanh nghiệp, nhà phát minh sáng chế, nhân viên xã hội...