Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 9

Nghề nghiệp phù hợp với người số 9

Nghề nghiệp phù hợp với người số 9 bao gồm

Giáo viên, nhà tư vấn hoặc trị liệu tâm lý; nhân viên công tác xã hội và chuyên gia y tế; chính trị gia, nhà hoạt động xã hội và nhà môi trường học; công chức và luật sư; nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế; nhân sự và tư vấn tuyển dụng; người hướng dẫn tập luyện cá nhân và huấn luyện viên thể hình.