Gia đình TenPro » Dự đoán ngành nghề » Nghề nghiệp phù hợp với người số 7

Nghề nghiệp phù hợp với người số 7

Nghề nghiệp phù hợp với người số 7 bao gồm

Bác sĩ tâm lý, nhà tư vấn tâm lý và nhà trị liệu tâm lý; giáo viên, nhà khoa học và nhà triết học; cảnh sát điều tra, phóng viên và nhà báo; kỹ thuật viên, kỹ sư, kế toán, nhà phân tích và nhà hoạch định chiến lược; cố vấn công nghệ thông tin và lập trình viên máy tính; huấn luyện viên thể hình…