Gia đình TenPro » Sự kiện TenPro » Chủ đề 6 ngày Zoom - Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro

Chủ đề 6 ngày Zoom - Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro

Đây là Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro, huấn luyện các kỹ năng: Sinh Trắc Vân Tay là gì, lịch sử Sinh Trắc Vân Tay, chủng vân tay & ứng dụng tư vấn, chuyên sâu về não bộ,... và hướng dẫn cách giải đáp các câu hỏi thường gặp trong vấn đề Sinh Trắc Vân Tay.

Hình ảnh khóa huấn luyện

 Chủ đề 6 ngày Zoom - Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro

Chủ đề 6 ngày Zoom - Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro

Chủ đề 6 ngày Zoom - Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro

Chủ đề 6 ngày Zoom - Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro

Chủ đề 6 ngày Zoom - Khóa huấn luyện đặc biệt dành cho đối tác Ten Pro

LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH TEN PRO

Văn phòng chính: 67/13 Trung Mỹ Tây 13A, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
Website: www.tenpro.vn