Gia đình TenPro » Sự kiện TenPro » Ten Pro đào tạo nhân viên các kỹ năng tư vấn khách hàng Sinh Trắc Vân Tay

Ten Pro đào tạo nhân viên các kỹ năng tư vấn khách hàng Sinh Trắc Vân Tay

Ten Pro đào tạo nhân viên kỹ các năng tư vấn khách hàng khi đưa Sinh Trắc Vân Tay tới các trường học, tham gia đào tạo có Thạc sỹ giáo dục Đậu Xuân Thoan.

Ten Pro đào tạo nhân viên các kỹ năng tư vấn khách hàng Sinh Trắc Vân Tay

Hình ảnh buổi đào tạo

LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH TEN PRO

Văn phòng chính: 67/13 Trung Mỹ Tây 13A, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
Website: www.tenpro.vn