Gia đình TenPro » Ý nghĩa các con số » Số 4 Trong Thần Số Học

Số 4 Trong Thần Số Học

Siêng năng, thực tế, chi tiết, quy trình

Đặc điểm

    • Bạn thiên hướng về thực tế hoặc thực hành. Bạn thích bắt tay vào làm chứ không thích ngồi phân tích, trình bày bằng lý thuyết. Chính sự thực tế này, cho nên ta sẽ thấy người Số 4 dường như không thích ngồi yên một chỗ, Bạn luôn bận rộn và nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh.
    • Bạn là những người làm việc chăm chỉ, rất có trách nhiệm với những mục tiêu mình đặt ra, và luôn muốn mang lại kết quả công việc tốt nhất. Bạn là người đáng để ta tin cậy trong công việc, nhất là các việc tỉ mỉ. Trong các lĩnh vực này bạn sẽ phát huy được khả năng thực tế và sẽ mang lại được lợi ích tối đa.
    • Bạn thích cách tiếp cận kiểu “chính thống” hơn kiểu trải nghiệm, thích nguyên tắc hơn là mạo hiểm.