Gia đình TenPro » Ý nghĩa các con số » Số 8 Trong Thần Số Học

Số 8 Trong Thần Số Học

Kinh doanh & lãnh đạo

Đặc điểm

    • Bạn tự chủ, linh hoạt và có tố chất kinh doanh cũng như làm lãnh đạo hoặc là người chủ chốt trong các tổ chức. Bạn có năng lực bao quát và điều hành, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu được rèn luyện, hoặc được phát triển trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò điều hành, bạn sẽ trở nên giỏi, thậm chí xuất sắc. Chính vì vậy, bạn thường là người gánh vác là người chủ chốt trong nhóm hoặc trong công ty. Bạn thích hợp nhất với các vị trí quản lý cấp cao về mặt chuyên môn và thường sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp trên giao.
    • Bạn có tính thẩm mỹ, cá tính và dễ thương cảm những ai đang gặp vấn đề trong cuộc sống. Năng lượng số 8 là năng lượng mạnh mẽ, có thiên hướng vật chất.  Bạn cũng có thể có xu hướng sử dụng những đồ đạc, vật chất có tính chất sang trọng, đẹp và đẳng cấp. Nếu bạn đã từng dùng những món đồ như vậy thì sau này, dù không dùng nữa, một phần khí chất của bạn vẫn được bộc lộ ra khiến người khác cảm nhận được.