Gia đình TenPro » Ý nghĩa các con số » Số 9 Trong Thần Số Học

Số 9 Trong Thần Số Học

Ước mơ & trách nhiệm

Đặc điểm

   • Người có thần số học số 9 có ba yếu tố: hoài bão, trách nhiệm và lý tưởng. Bạn thích cho đi, giúp đỡ người khác.

   -      Bạn có trách nhiệm,  trực giác cùng có tài lãnh đạo là ba giá trị nổi bật của người Số 9.

   -      Trung thực là phẩm chất tự nhiên của bạn, đến mức bạn mặc định rằng ai cũng sở hữu đức tính này như mình.

   -      Bạn là người tình cảm, thân thiện và tốt bụng. Mọi người sẽ tin tưởng bạn một cách tự nhiên và thường hay tâm sự, thổ lộ với bạn, kể cả những. điều sâu kín nhất.