0886 06 82 82 - 0931 39 82 91

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Tenpro tổ chức thường xuyên các buổi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho nhân sự Tenpro, lắng nghe ý kiến đóng góp từ những người đồng hành

                                    

                         

Ta hãy luôn NHIỆT HUYẾT, ta hãy cứ CHÂN THÀNH chắc chắn sẽ chạm đến TRÁI TIM