0886 06 82 82 - 0931 39 82 91

TEN PRO XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH TỪ TÂM

Sáng ngày 20/10/2020 nhân dịp ngày Phụ Nữ Việt Nam, Ten Pro cho ra mắt chương trình: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH TỪ TÂM".

Ten Pro luôn mong muốn nhân viên của mình đi đầu trong việc kinh doanh từ cái Tâm, lấy cái Tâm của mình để tư vấn khách hàng, không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng.