TENPRO - NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa

title post

Vy Namy

Ngày đăng: 18/09/2023

Kỷ nguyên số hóa đang diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thích ứng với sự thay đổi này, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thời đại mới. Bài viết này, Tenpro sẽ cùng bạn tìm hiểu về sự phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa. 

I. Thách thức phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa

Sự phát triển của công nghệ số hóa đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, điều này đòi hỏi nguồn nhân lực phải có những kỹ năng và kiến thức mới để đáp ứng với những thay đổi trong môi trường làm việc. Một số thách thức bao gồm:

1. Thay đổi về kỹ năng và kiến thức

Công nghệ số hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách thức hoạt động và sản xuất kinh doanh. Điều này dẫn đến sự thay đổi về kỹ năng và kiến thức mà nhân viên cần có. Nhân viên cần được đào tạo và phát triển các kỹ năng mới như kỹ năng số, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện,...

2. Thay đổi về mô hình làm việc

Công nghệ số hóa cho phép nhân viên làm việc từ xa và linh hoạt hơn. Điều này dẫn đến sự thay đổi về mô hình làm việc của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc linh hoạt và hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa hiệu quả.

3. Thay đổi về nhu cầu của nhân viên

Công nghệ số hóa giúp nhân viên có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm hơn. Điều này dẫn đến sự thay đổi về nhu cầu của nhân viên. Nhân viên mong muốn được làm việc trong môi trường công nghệ, có cơ hội phát triển bản thân và được hưởng mức lương cạnh tranh.

4. Thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng kỹ thuật số

Sự phát triển của công nghệ đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng kỹ thuật số cao. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung lao động có kỹ năng kỹ thuật số vẫn còn thiếu hụt.

5. Thay đổi nhanh chóng của công nghệ

Công nghệ thay đổi nhanh chóng, khiến cho những kỹ năng và kiến thức hiện tại có thể trở nên lỗi thời trong tương lai. Điều này đòi hỏi nguồn nhân lực phải luôn học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

6. Tự động hóa

Tự động hóa đang dần thay thế con người trong nhiều công việc. Điều này có thể dẫn đến thất nghiệp cho một bộ phận lao động.

II. Cơ hội phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa

Kỷ nguyên số hóa cũng mang lại nhiều cơ hội mới cho phát triển nguồn nhân lực. Một số cơ hội chính bao gồm:

1. Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực công nghệ:

Sự phát triển của công nghệ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới trong lĩnh vực công nghệ.

2. Nâng cao năng suất lao động:

Công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động, tạo điều kiện cho nguồn nhân lực tập trung vào những công việc có giá trị gia tăng cao hơn.

3. Tăng cường sự gắn kết của nhân viên:

Công nghệ giúp doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc linh hoạt và hấp dẫn hơn, từ đó tăng cường sự gắn kết của nhân viên.

III. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa

Để giải quyết, nắm bắt và vượt qua những thách thức trong kỷ nguyên số hóa, doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp, bao gồm các giải pháp sau:

1. Đào tạo và phát triển nhân viên

Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và của nhân viên. Kế hoạch đào tạo cần tập trung vào các kỹ năng và kiến thức mới mà nhân viên cần có để đáp ứng yêu cầu công việc trong thời đại mới

2. Đào tạo và phát triển kỹ năng kỹ thuật số: 

Doanh nghiệp cần xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng kỹ thuật số cho nhân viên. Các chương trình này có thể bao gồm đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo kết hợp.

 

3. Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm:

Kỹ năng mềm cũng quan trọng không kém kỹ năng kỹ thuật số trong kỷ nguyên số hóa. Doanh nghiệp cần xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề,...

4. Thay đổi mô hình làm việc

Doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc linh hoạt và hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa hiệu quả. Môi trường làm việc cần được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhân viên và đáp ứng được yêu cầu của công việc.

5. Thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thay đổi văn hóa để khuyến khích sự học hỏi và đổi mới. Môi trường cần khuyến khích sự học hỏi và đổi mới, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển các kỹ năng và kiến thức mới.

6. Tạo môi trường làm việc linh hoạt và hấp dẫn

Doanh nghiệp cần tạo môi trường làm việc linh hoạt và hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài.

7. Thu hút và giữ chân nhân tài

Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài phù hợp. Chiến lược này cần tập trung vào việc tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, có cơ hội phát triển bản thân và được hưởng mức lương cạnh tranh.

8. Thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên:

Sự gắn kết của nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân nhân tài. Doanh nghiệp cần có các chính sách và chương trình nhằm thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên, chẳng hạn như chương trình phúc lợi, chương trình khen thưởng,... 

Việc áp dụng các giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với những thay đổi trong môi trường làm việc và đạt được thành công trong kỷ nguyên số hóa.

IV. Một số xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa

Ngoài các giải pháp trên, doanh nghiệp cần chú ý đến các xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa, bao gồm:

1. Phát triển nhân viên theo mô hình lifelong learning

Trong kỷ nguyên số hóa, kiến thức và kỹ năng của nhân viên cần được cập nhật liên tục. Doanh nghiệp cần xây dựng mô hình lifelong learning để giúp nhân viên phát triển bản thân và đáp ứng yêu cầu của công việc trong thời đại mới.

2. Phát triển nhân viên theo mô hình agile

Trong kỷ nguyên số hóa, môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Doanh nghiệp cần phát triển nhân viên theo mô hình agile để giúp nhân viên thích ứng với sự thay đổi và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3. Phát triển nhân viên theo mô hình data-driven

Trong kỷ nguyên số hóa, dữ liệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phát triển nhân viên theo mô hình data-driven để giúp nhân viên sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

 

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hóa là một nhiệm vụ quan trọng đối với doanh nghiệp. Nó là cả quá trình liên tục và cần sự nỗ lực của cả doanh nghiệp và nhân viên. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và của nhân viên trong thời đại mới.

>> Bài viết liên quan:

1. Quản trị nhân sự hiệu quả trong doanh nghiệp

2. Chiến lược quản trị doanh nghiệp hiệu quả để thành công trong thị trường thành công

3. Quản trị nguồn nhân lực hiệu quả và phương pháp hiệu quả để tìm kiếm nguồn nhân sự nòng cốt

4. Quản trị nguồn nhân lực là gì? Vai trò của quản trị nguồn nhân lực

Khóa học tiêu biểu

Khai phóng sức mạnh nhân sự

Khai phóng sức mạnh nhân sự

enpro đã xác định rằng việc phát triển và khai thác sức mạnh bản thân nhân sự là chìa khóa quan trọng. Sức mạnh của một tổ chức nằm trong khả năng phát triển và khai phóng tối đa sức mạnh của nhân sự.

Gọi ngay cho chúng tôi!