0886 06 82 82 - 0931 39 82 91

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với  nhiều năm gắn bó với các doanh nghiệp nước ngoài, chúng tôi nhận thấy " Việt Nam rất giỏi về ngành nghề, nhưng chưa có sự đột phá về kinh doanh". Vì vậy, nền kinh tế của Việt Nam còn thua các nước khác, từ đó chúng tôi mong muốn mang hết kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng của mình về thực chiến tại các doanh nghiệp Việt.
Quan điểm của chúng tôi kế hoạch cho 1 doanh nghiệp hay 1 dự án cụ thể phải bám sát vào năng lực của Doanh nghiệp, của chủ doanh nghiệp, năng lực về vốn, về nhân sự, về sản xuất, về nguồn cung của sản phẩm. Xem thêm

Dịch vụ

228 +

Khoá học hội thảo

100 +

Đối tác của Tenpro

10000 +

Khách hàng Tenpro

KIẾN THỨC

Cảm nhận của khách hàng

Cảm nhận của khách hàng

Góc nhìn của chuyên gia

Khách hàng và đối tác