TENPRO - NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

BỘ MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI THÀNH VIÊN

title post

Admin Tenpro

Ngày đăng: 22/09/2023

Bộ máy kế toán doanh nghiệp là một trong những phòng ban quan trọng chịu trách nhiệm về các khoản thu chi của doanh nghiệp, để tìm hiểu sâu hơn về vai trò và trách nhiệm của phòng ban này, hãy cùng Tenpro đọc qua bài viết này.

Bộ máy kế toán là một phần quan trọng và không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp bất kể quy mô hay ngành công nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng trong công việc theo dõi và quản lý tài chính chính của công ty, đồng thời đảm bảo rằng mọi hoạt động kế toán đều được thực hiện theo quy định và pháp luật. 

Bộ máy kế toán là gì?

Bộ máy kế toán (hoặc phòng kế toán) là một bộ phận quan trọng của một công ty hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về công việc thu thập, xử lý và báo cáo thông tin tài chính. Bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến kế toán, từ việc ghi nhận giao dịch tài chính chính vào ngày làm việc chuẩn bị báo cáo tài chính quý, năm. Bộ máy kế toán đảm bảo rằng công ty duy trì sự minh bạch và bổ sung các quy định kế toán và thuế.

Cụ thể, bộ máy kế toán có các nhiệm vụ chính sau:

Ghi nhận các giao dịch tài chính

Bộ máy tính ghi nhận tất cả các tài chính giao dịch của tổ chức, bao gồm bao thu chi, ghi nợ có và các giao dịch khác. Điều này bao gồm việc sắp xếp và phân loại thông tin tài chính chính.

Thực hiện các báo cáo tài chính

Bộ máy kế toán tham gia vào quá trình chuẩn bị báo cáo tài chính như báo cáo lãi lỗ, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính và báo cáo dòng tiền. Báo cáo này cung cấp thông tin quan trọng về quản lý để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Tuân thủ pháp thuế

Bộ máy tính toán đảm bảo rằng tổ chức các quy định về thuế và thực hiện công việc tính thuế đúng hạn. Điều này bao gồm việc duyệt xem các quy định mới về thuế và thay đổi để đảm bảo thủ tục.

Phân tích tài chính

Bằng cách phân tích thông tin tài chính, bộ máy tính toán cung cấp thông tin hữu ích cho người quản lý để đưa ra quyết định về chiến lược và tối ưu hóa hiệu quả tài chính của tổ chức.

Lập kế hoạch ngân sách cho tổ chức

Bộ máy tính toán tham gia vào quá trình thiết lập kế hoạch ngân sách của tổ chức, giúp đảm bảo quản lý kết quả tài chính chính và đạt được lợi nhuận dự kiến dựa trên mục tiêu doanh nghiệp đề ra

Kiểm toán nội bộ

Doanh nghiệp cần có bộ phận để kiểm tra nội bộ để đảm bảo tính chính xác của tài chính thông tin và quy trình tính toán.

Vai trò, trách nhiệm các thành viên chính trong bộ máy kế toán

 

vai trò của các thành viên bộ phận kế toán Tenpro

Trong bộ máy kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức, mỗi thành viên đều có vai trò và trách nhiệm cụ thể để đảm bảo quản lý tài sản chính và tuân thủ quy định pháp luật tài chính. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về vai trò và trách nhiệm của các thành viên chính trong phòng kế toán:

Kế Toán Trưởng (Kế toán trưởng hoặc Kiểm soát viên):

Vai Trò Chính: Người đứng đầu bộ kế toán, có trách nhiệm tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động kế toán của công ty.

Nhiệm vụ:

Đảm bảo tính chính xác của tài chính thông tin.

Đảm bảo bổ sung quy định về kế toán và pháp luật tài chính.

Lập kế hoạch kế toán và tài chính ngân sách.

Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các thành viên trong máy tính toán.

Kế Toán Viên (Kế toán):

Vai Trò Chính: Thực hiện công việc hàng ngày liên quan đến việc ghi nhận và xử lý tài chính giao dịch.

Nhiệm vụ:

Ghi nhận các ngày tài chính giao dịch.

Xử lý hóa đơn và chứng từ kế toán.

Thực hiện xác định, kiểm tra và điều chỉnh toán kế toán dữ liệu nếu cần.

Tham gia chuẩn hóa các tài khoản báo cáo chính và thuế báo cáo.

Kế toán thuế 

Vai Trò Chính: Chịu trách nhiệm cho việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế.

Nhiệm vụ:

Lập và kiểm tra các báo cáo khai thuế và các tài liệu liên quan đến thuế.

Đảm bảo thủ thuật các quy định thuế và quy định thuế mới.

Theo dõi và báo cáo việc tính thuế đúng hạn.

Kiểm toán viên nội bộ

Vai Trò Chính: Kiểm tra nội bộ nhân viên doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính và quy trình kế toán nội bộ.

Nhiệm vụ:

Tiến hành kiểm tra nội bộ để đảm bảo chính xác có và kết quả hiệu quả của hệ thống kế toán và quản lý nội bộ.

Đề xuất để cải thiện quy trình và kiểm soát tài chính.

Theo dõi quá trình thực hiện của các giải pháp cải thiện.

Kế toán kho (Kế toán chi phí):

Vai Trò Chính: Chịu trách nhiệm cho việc tính giá thành sản phẩm và quản lý chi phí sản xuất.

Nhiệm vụ:

Xác định, tính toán, theo dõi chi phí sản xuất và lưu trữ.

Tham gia xác định giá thành sản phẩm.

Lập báo cáo về chi phí sản xuất và phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định chiến lược về giá cả và sản phẩm.

Mỗi thành viên trong bộ máy kế toán đều có vai trò quan trọng để đảm bảo rằng tài chính thông tin của công ty được quản lý một cách chính xác và đúng quy định, giúp doanh nghiệp duy trì tính minh bạch và tuân thủ các quy định tài chính.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về bộ máy kế toán cùng vai trò nhiệm vụ của các thành viên chính trong bộ máy này. Tenpro mong rằng với kiến thức trên đã giải đáp được cho bạn những thắc mắc xoay quanh vấn đề này.

Xem thêm:

  1. Mô hình 3P là gì?
  2. Comp là gì?

Khóa học tiêu biểu

Khai phóng sức mạnh nhân sự

Khai phóng sức mạnh nhân sự

enpro đã xác định rằng việc phát triển và khai thác sức mạnh bản thân nhân sự là chìa khóa quan trọng. Sức mạnh của một tổ chức nằm trong khả năng phát triển và khai phóng tối đa sức mạnh của nhân sự.

Gọi ngay cho chúng tôi!