TENPRO - NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

title post

Admin Tenpro

Ngày đăng: 14/10/2023

Kế toán doanh nghiệp là một công việc đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và sự cẩn thận, tỉ mỉ. Các kế toán viên cần có trình độ chuyên môn cao về kế toán, tài chính và am hiểu về luật pháp. Đây là một bộ phận không thể thiếu trong bộ máy tổ chức doanh nghiệp. Trong bài viết này, Tenpro sẽ cho bạn những kiến thức sâu hơn về kế toán doanh nghiệp nhé.

Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là một bộ phận của kế toán, chuyên thu thập, ghi chép, xử lý, kiểm tra và cung cấp các thông tin tài chính, kinh tế dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động của một doanh nghiệp. Các thông tin này được trình bày dưới dạng báo cáo tài chính, giúp cho các nhà quản lý, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế và các bên liên quan khác có thể hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Vai trò quan trọng của kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng:

Thu thập và xử lý thông tin tài chính: Kế toán thu thập các chứng từ, sổ sách kế toán và xử lý chúng thành các báo cáo tài chính. Đây là nhiệm vụ cơ bản của kế toán.

Cung cấp thông tin cho các bên liên quan: Kế toán cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cho ban lãnh đạo, cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan thuế,... giúp họ ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

Kiểm soát việc sử dụng vốn: Thông qua các báo cáo, phân tích tài chính, kế toán giúp kiểm soát dòng tiền, chi phí, đầu tư,... để đảm bảo sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả.

Tuân thủ các quy định về kế toán, thuế: Kế toán đảm bảo hoạt động kế toán, lập báo cáo tài chính, kê khai thuế tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Hỗ trợ công tác kiểm toán, kiểm soát: Là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và các cơ quan kiểm toán, cung cấp thông tin minh bạch cho hoạt động kiểm toán.

Nhiệm vụ và công việc của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Kế toán tài chính trong doanh nghiệp đảm nhận các nhiệm vụ và công việc chính sau:

Lập và phân tích các báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,... nhằm đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp.

Kiểm soát chi phí và thu nhập: Theo dõi chi phí phát sinh, phân tích các khoản chi phí và đề xuất các giải pháp tiết kiệm chi phí. Phân tích doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm, dịch vụ.

Quản lý dòng tiền: Lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiền mặt để thanh toán các khoản nợ đến hạn và duy trì hoạt động.

Quản lý các khoản phải thu, phải trả: Đôn đốc thu hồi công nợ, xử lý nợ khó đòi. Thanh toán đúng hạn các khoản vay, nợ nhà cung cấp.

Lập ngân sách và dự báo tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn. Dự báo lợi nhuận, chi phí và dòng tiền trong tương lai.

Quyết toán thuế: Tính toán các khoản thuế phải nộp, hoàn thuế, lập hồ sơ khai thuế.

Cung cấp thông tin tài chính cho ban lãnh đạo: Làm cơ sở để ban lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

Quy trình làm việc của kế toán doanh nghiệp

Thu thập chứng từ kế toán

Thu thập đầy đủ, kịp thời các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, biên bản giao nhận hàng...)

Kiểm tra, phân loại và xử lý chứng từ

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ

Phân loại chứng từ theo nội dung kinh tế và đối tượng kế toán

Đánh số hiệu, ghi sổ và lưu trữ chứng từ theo quy định

Ghi sổ kế toán

Căn cứ vào chứng từ đã được xử lý, ghi đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán

Lập báo cáo tài chính

Sau khi khóa sổ, tổng hợp số liệu để lập Báo cáo tài chính theo quy định

Kiểm tra, phân tích và lưu trữ

Kiểm tra, đối chiếu số liệu, phân tích báo cáo tài chính

Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo theo quy định của Luật kế toán

Hoàn thiện các công việc khác

Lập và nộp các báo cáo thuế

Cung cấp thông tin tài chính khi được yêu cầu

Hạch toán điều chỉnh các sai sót phát hiện

Như vậy, quy trình kế toán đảm bảo ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở có chứng từ kế toán hợp lệ.

Yêu cầu cần có của một kế toán doanh nghiệp

Để đảm nhiệm tốt công việc kế toán tại doanh nghiệp, nhân viên kế toán cần có những yêu cầu cần có sau:

Có trình độ chuyên môn về kế toán, tốt nghiệp các ngành đào tạo về kế toán, kiểm toán, tài chính.

Am hiểu kiến thức kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp. Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế.

Có kỹ năng thực hành kế toán tốt, làm việc thành thạo các phần mềm kế toán, excel.

Có tư duy logic, tỉ mỉ, chi tiết. Chính xác trong công việc và xử lý các nghiệp vụ.

Có kỹ năng phân tích tài chính tốt để đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

Am hiểu hoạt động kinh doanh và ngành nghề của doanh nghiệp để hạch toán chính xác.

Chịu áp lực công việc cao, làm việc kỹ lưỡng, đáp ứng tiến độ công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ chuẩn mực và quy định về kế toán.

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Luôn cập nhật kiến thức mới và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Kỹ năng để trở thành một kế toán doanh nghiệp giỏi

Để trở thành một kế toán doanh nghiệp giỏi, người kế toán cần có được các kỹ năng sau:

Am hiểu kiến thức kế toán, tài chính: Có kiến thức nền tảng vững vàng về kế toán, tài chính để thực hiện tốt công việc. Cập nhật thường xuyên các chuẩn mực, chính sách mới.

Kỹ năng vận dụng công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Excel để xử lý số liệu hiệu quả.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp: Phân tích các báo cáo tài chính, đưa ra các đánh giá và nhận định mang tính chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình: Giao tiếp tốt với đồng nghiệp, cấp trên và các bên liên quan. Thuyết trình và giải thích các báo cáo một cách logic, ngắn gọn.

Tư duy logic, tỉ mỉ, chính xác: Xử lý các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác, kỹ lưỡng. Phát hiện và ngăn ngừa các sai sót.

Chịu áp lực cao: Làm việc đúng tiến độ trong các đợt cao điểm, thời hạn báo cáo tài chính.

Tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định: Thực hiện đúng chuẩn mực và quy định về kế toán. Đạo đức nghề nghiệp cao.

Những kỹ năng trên đòi hỏi kế toán viên phải không ngừng học hỏi, rèn luyện và trau dồi kinh nghiệm. Một kế toán viên giỏi luôn chủ động làm việc và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp. Các thông tin tài chính do kế toán doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để các nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và sự cẩn thận, tỉ mỉ. Các kế toán viên cần có trình độ chuyên môn cao về kế toán, tài chính và am hiểu về luật pháp. Ngoài ra, họ cũng cần có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và đưa ra quyết định chính xác. Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhu cầu về kế toán doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Các kế toán viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm sẽ có nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn.

>> Các bài viết liên quan

  1. Bộ máy kế toán doanh nghiệp là gì? Vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên
  2. Kế hoạch marketing - Bước đi đầu cho sự thành công

Khóa học tiêu biểu

Khai phóng sức mạnh nhân sự

Khai phóng sức mạnh nhân sự

enpro đã xác định rằng việc phát triển và khai thác sức mạnh bản thân nhân sự là chìa khóa quan trọng. Sức mạnh của một tổ chức nằm trong khả năng phát triển và khai phóng tối đa sức mạnh của nhân sự.

Gọi ngay cho chúng tôi!